มมร ล้านนา l “English in Classroom and English Activity Integration”

“English in Classroom and English Activity Integration” วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยการสัมมนาและจัดเล่นเกมฟรี|ระดับรางวัลร่วมกันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มมร.ล้านนา และ มรภ.เชียงใหม่