มมร ล้านนา : งานคล้ายวันสถาปนา 28 ปี มมร วิทยาเขตล้านนา และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังที่ 2

พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานคล้ายวันสถาปนา 28 ปี มมร วิทยาเขตล้านนา และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เล่นเกมฟรี|ระดับรางวัลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่